nord marokka

Her er " stoda" på Nordlandet sommeren 1940 etter at tyskerne satte fyr på byen med bomber. . Det totale antall brente bygg var 767, hvor 605 av disse var på Kirkelandet og 162 på andre "land" i Kristiansund. Her fantes det til blant annet til sammen 3906 boliger ifølge boligtellingen av 1938, og av disse brant 2162 boliger ned og 7099 mennesker ble husløse. I tillegg til de 767 brente byggene brant 36 fiskepakkehus ned til grunnen, hvorav 34 lå på andre "land". Verdien av de brente byggene beløp seg til kroner 26,9 millioner for Kirkelandet (kroneverdi per 1940) eller tilsammen 30,6 millioner kroner (kroneverdi per 1940) for hele byen. Fotograf er ukjent. ( Fra Nordmøre Museums fotosamlinger/ Fylkesfoto)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her