De ansatte på Mac Gregor Triplex på Hendholmen i Averøy ble for et år siden informert at bedriften flytter produksjonen fra Averøya til Polen. Det vil gi 78 færre arbeidplasser i denne hjørnesteinsbedriften. En serviceavdeling for slike kraner og utstyr kan bli igjen i Averøy, Selskapet produserer løfte- og håndteringsutstyr til skip , og er viden kjent for disse produktene.
tripllex
På Vevang står denne Triplex innretningen som skal til et verft i Tyrkia. Om det er siste produksjon fra Hendholmen er ukjent. ( BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her