Leveringen av "Aasfjell " til Aasen Shipping i Mosterhamn fredag 18. desember markerer et nytt skritt i en grønn omstilling innen nærskipsfarten som det første nybygde hybriddrevne bulkskip i Europa.

Skipet på 9150 tdw tilhører en ny generasjon lasteskip av optimalisert konstruksjon for reduserte utslipp av drivhusgasser med innovativt fremdriftssystem og utrustning. Dette er effektive og rasjonelle skip som skal gjøre tjeneste i mange år. Fremfor at er det  rederinæringens svar på miljøutfordringene basert på dagens teknologi.
Aasfjell 1536x1024

Det skjer ting med maskineri og framdrift  innen skipsfartforis fortrinnsvis  bruk i havner . Hurtigrutene fra Havila har slikt system.

Batteripakken på 339 kW/timer gjør det mulig med utslippsfri manøvrering i havn, og elektrisk gravemaskin i kombinasjon med landstrøm vil gi støy- og utslippsfri lossing. For rederiet vil Aasfjell og søsteren Aasfoss som følger i april gi miljøfordeler for kundene ved transport og lossing, både i bebygde strøk og ved store utbyggingsprosjekter. Dette er effektive transportmaskiner som kan losse inntil 900 tonn per time. (Foto: Kystrederiene)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her