D4DDF57B E149 4EFE A9B7 B4C9DB444E49

Ello og arbeidsplasser på Løkkemyra ble rasert i 2016 da Orkla flyttet alt til Falun i Sverige. Nå er det flyttet inn mange nye firma i det store

bygget og arbeid pågår utvendig.Godt å se det da. Noe brannstasjon ble det ikke her , men det vet man kanskje ikke i alt rotet rundt dette

prosjektet .Foto: BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her