C0DC8731 84AC 46E8 929B 992F3ED4A39A

Pølsesalget går bra utafor Rusta og Power på Futura. Her styrer Dagfinn Larsen @ Co geschäften. - Vi blir her til lille julaften meldes det fra hvitløkspølsestabler og andre  produkter .( Foto: BN) 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her