50 her

Før i tiden var det mest robåter med seil det ble drevet fiske med fra Grip. Etter hvert kom større båter. Havna ble alt for grunn. I 1950 ble alle sund på Grip tettet  og vannet pumpet ut. Massen på bunnen ble kjørt på land eller dumpet inne ved holmen Grønningen. Så begynte de å sprenge ut på bunnen av havna . Når de da åpnet demningene kunne også større båter komme til kai. Bildet er fra 1950. På Veidholmen ble samme metode benyttet fpr å lage dypere havn. ( Foto: Nordmøre museum/ Heritage Colour)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her