sund soer

Bilde fra rundt 1900 fra Sørsundet i Kristiansund og jekter mye brukt til å hente fisk i Nordnorge, og gjerne lastet med trelast nordover. Brygga på Sørholmen "Volkmarbrygga" er kommet opp og det var 1885.Den ble revet i 2016. Hønebukta i forgrunnen. Bildet er en del at panoramabilde fra havna fra den tid. (Foto: Bergen Museum)