I 2011 ble det avdekket et V merke under malingen på losjihuset i Sinagata på Vevang.  Etter det vi erfarer ble historikere kontaktet og kom til at det var tyskerne som hadde malt det. Huset var i bruk av okkupantene.  I 1941 ble det i den engelsk presse startet propaganda  i radioen, der tegnet «V» for  victory ( norsk seier)  Dette forsøkte tyskerne å ta over fra juni 1941. Dette er kjent som tysk motstykke til britenes og Churchills V tegn.
41
Her losjihuset som tyskerne besatte under krigen . Etter endel diskusjoner ble V tegnet værende i 2011. Huset er i dag museum. / Foto: Boa /BN)
V tegnet ble gjenstand for motstand det også :( under bildet)

41 v te

V-merker ble utgitt av det norske Postverket i 1941.  Dette var i utgangspunktet vanlige frimerker, som ble overstemplet med en V. V-tegnet (”Victory”) var opprinnelig Churchill og de alliertes symbol for seier. Adolf Hitler irriterte seg over dette, og ville gjerne ta over V-symbolet selv. Ifølge ham sto V’en for ”Viktoria – Deutschland Siegt an allen Fronten”. Det ble besluttet å overstemple en lang rekke frimerker med V-symbolet, både i Norge og andre land.

Forsøket var imidlertid mislykket. Nordmenn protesterte ved å sette V-frimerkene ”opp-ned” på konvolutten. Det gikk bare tre måneder fra utgivelsen i august 1941 til alle V-frimerkene ble tatt ut av salg. De skulle destrueres.

På mystisk vis klarte noen ukjente postansatte å lure V-frimerkene unna. De ble gjemt i et hvelv på Det Kongelige Slott. Mesteparten av disse V-frimerkene ble brent etter krigen, og de få som ble bevart, har inntil våre dager vært i privat eie. Nå - nesten 80 år senere - er disse frimerkene enda tilgjengelig!  

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her