fos

" Svartfoss" seiler inn Bremsnesfjorden  tirsdag med kontainere på dekk. Den kom fra Tromsø og skal trolig til Høgsetterminalen. Bak lurer en av kystkorvettene til sjøforsvaret som gikk til Kristiansund. ( BN)

Militærbåten er KNM Steil, P963, 47,5 x 13,5 x 1 (2,5) m.. Levert til Forsvarets Logistikkorganisasjon som byggenummer 17 fra UMOE-Mandal 30. juni 2011. Framdriftmaskineriet er to store og to mindre gassturbiner som driver to vannjet, en i hvert skrog. Det har en totalytelse på 12000 kW, (2 x 2000 og 2 x 4000). Dypgåenede er 2,5 m. uten løftevifter og ca. 1 m. med løftevifter. (løftevifte er 2 x 735 kW). Noe som gir fartøet en marsfart på 47 knop og en maxfart over 60 knop. Det bygget 6 fartøyer i klassen kalt "Skjold-klassen kystkorvetter". Alle disser er under oppgraderins som skal være ferdig i 2024. Korvettene  defineres som "Stealtbåter", ( liten radarsignatur, infrarød signatur og akustisk signatur). Våpenbestykning 8 NSM rakketter, 76 mm kanon, Misral luftvernmissiler og 12,7 mm mitraljøser. Disse båtene regnes som verdens raskiste marinefartøy. Paserte over havnen ved middagstider. (tekst/Håkon Bloch)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her