Hittil i 2021  er det eksportert sjømat for 95,9 milliarder kroner, opplyser Norges sjømatråd. Verdien i oktober var på 6 prosent høyere enn i samme måned i fjor. Flere land ønsker også norsk sjømat.  På ti år har antall land det eksporteres til økt fra 97 til 115. For eksempelsesvis sild ble oktober den beste måneden verdimessig på ti år. Det ble eksportert nesten 50.000 tonn til en verdi av 661 millioner kroner. Egypt, Tyskland og Polen var de største markedene. Laks gikk ned i tonn, men verdien økte grunnet pris. 
oter bekk
Oppdrettsanlegg ved Oterbekken i Averøy og Sildvorneset i Kristiansund.  Sjømat for svære beløp er solgt og det kan bli rekord 2021. ( Foto BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her