Den over tusen år gamle Kulisteinen fra Kuli på Smøla er kalt Norges dåpsattest; det er første gangen en form av landsnavnet Norge skrives (innenlands). Landet erklæres kristent og «europeisk». Lenger nord er det hedninger! Steinen markerer skillet mellom kristendom og åsatru, mellom Nordmøre og Trøndelag, mellom vikingtid og middelalder.

Hvorfor var Kuli et viktig sted? Hvorfor var det her en stormann valgte å reise et kostbart monument, med tekst påført av bretonske intellektuelle? Nå er det skrevet bok om denne steinen fra Kuli på Smæla der den engang skal ha stått. 
kuli stein
Kulisteinens størrelse . Den ble flyttet til Oldsaksamlingen i Trondheim 1913.I Midten Kuliprisen statuetten til Nordmøre Historielag . 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her