Vaktsentralen som tok imot brannalarm, kommunaltelefoner e. arb. tid  og andre alarmer ble delvis opprettet i 1981, I 1983 ble det fast betjening der med 5 ansatte. Senere ble det 6 ansatte for å få frihelgene til å gå opp. Vaktrommet var på brannstasjonen fra 1950. I dag har de ikke 110 varsling, og rommet er ikke i bruk mere til vaktsentral. 
vakt sebt 1024
Fra 2006 der betjeningen var bak fra venstre: Randi Joø, Ruth Lyche Nielsen ( +), Anne Sporsheim,. Oddveig Stokke  og Ole Fr. Kanestrøm. Foran fra v: Atle Kvendseth (+) og en fra Molde som viste fra noe nytt trygghetsalarmutstyr. ( Fotoarkiv Brunsvikanet)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her