Det gamle posthuset i Julshavna i Hustadvika er holdt i en særdeles god stand. Nylig har det skiftet farge, og er et ikon bygningsmessig stand her ute ved Farstadsanden-Julshavna området. En fryd for øyet faktisk.

jula 1
Her er det flotte huset som har fått postmerke også. Opprettet Poståbneri i 1901 i huset til Nils Smørholm på haugen 700 m unna Julshavn-kaia. (Foto: Wigdis Herstad BN)
jula 2

Her det gamle Poståbneriet NV for Sjurvarden/ Hestørefjellet  som nå er i privat eie og har gode kår. ( Foto: Wigdis Herstad BN) 

 • JULSHAVNEN poståpneri, på Sandvik, i Bud herred, Romsdal amt, under Molde postkontor, ble underholdt fra 1.9.1901 for den post som kunne befordres til/fra stedet med skip til dampskipsanløpsstedet Vevang. Sirk. 34, 19.9.1901.

  Navnet ble fra 1.10.1921 endret til JULSHAMN. Sirk. 53, 23.9.1921.

  Fra 1.10.1956 endret til FARSTAD.
  Det tidligere Farstad brevhus ble lagt ned 20.8.1956, og poståpneriet ble flyttet til dette stedet. (Ikke sirk.-melding.)

  Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

  Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under 6444 FARSTAD tildelt postnr 6449.

  Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

  (6444)
  Poståpnere/styrere:
  Landh. N. A. Smørholm 1.9.1901.
  Fru Thea Smørholm 1.5.1910 (f. 1880).
  Osvald Jarl Smørholm midlt. 22.1.1945, kst. 1.4.1945 (f. 1905, død 10.4.1977).
  (?) (?) (?)
  P.styrer Jorun Nerland 1.8.1977 (f. 1925).
  (?) (?) (?)

  Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1904, da årlig lønn ble satt til kr 100,-, fra 1907 kr 200,-, fra 1911 kr 300,-, fra 1913 kr 350,-, fra 1914 kr 400,-, fra 1917 kr 500,-.m)
  Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen. (Kilde Digitalmuseum)

 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her