holm 1

BMO som er en av landets største aktører innen rehabilitering av bruer, kaianlegg, damanlegg og andre betong- og stålkonstruksjoner, holder på med vedlikehold på Vevangstraumen bru på Atlanerhavsveien. Det er satt opp trafikklys der, men det tas ned  ved arbeidstidens slutt. ( Foto: Boa/BN)

holm 32

Det er vegbanen mellom brua og land som det arbeides med . ( Foto. Boa/BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her