los b

Losvesenet  er stadig ute og henter eller setter los på skip som skal gå på kysten. For fartøyer over en viss størrelse er det losplikt på Norskekysten. I dag var losbåten i Kristiansund N  ute ved den nederlandske tankeren " Thun Evolve" på 8000 tonn utafor Kristiansund.( Foto: Boa/BN)
los bd
" Ocean Art" vekker oppsikt slik rorhuset er malt. ( Foto: Jarl Arvis Røbech)
los sto
Steinfrakteren " Stornes" er et stort skip som henter stein på Averøya nå og da- 175 meter lang og kan laste tett på 40.000 tonn. Skipet er bygd i 2011. Nederlandsk registrert. ( Foto: Jarl Arvid Røbech)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her