x ren

Det har vært kollisjon i krysset ved Rensvik bensinstasjon i Frei. Dette ved 14:30 tiden søndag. To biler involvert der det er matrielle skader. Noen  ble også kjørt i ambulanse til sjekk. Krysset her på RV 70 er ulykkespunkt der der har  vært en rekke sammenstøt. (Foto: Roger Naas)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her