Fra i dag 1.oktober er det lov å fiske hummer hvis man har registrert seg.  Det er strenge restriksjoner på dette fisket. Likeså kom det  nye forskrifter om torskeruser og bruk av disse for fangst av hummer. 
humm sto bnr
Slike sværinger lever inne i havna i Kristiansund også.  Blandt bildekk og annet skrot. For en tid tibake fikk en stangfisker en hummer ved  Piren på 4,3 kilo under fiskekonkurranse da sluken hadde kilt seg  mellom storkloa og kroppen. Siden det er lov å ta hummer bare med hjelp av redskap den går på selv, fikk den her fri. ( Arkivfoto)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her