Basaren som Kvernes  gamle bygdemuseum arrangerte  søndag ble vellykket. Museet gjør en stor jobb med å skaffe midler, og både firma og folk i kommunen  støtter godt opp dette. 
bazz 12
Magna Bergem ønsket velkommen til et bra oppmøte i det fine været som var " utfær husdærinj" . (Masse fine premier kunne museet skilte med.  BN foto)
bazz 2
Mellom øktene med åresalg var disse tre kommet og sang  noen kjente viser -F.v. Oddvar Engvik, Roald Sevaldsen og Alf M. Røsand. ( BN foto)
bazz w
Nedenfor  museet gjøres det klart til å flytte gammelskolen i Bådalen hit med tid og stunder. ( BN foto)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her