flaadev

Den lokalkjente ferie eller fritidsflåta  med overbygg og manøverplass ute ved Gjengstøa i Hustadvika var på en tur i dag. Om den skal forflyttes for vinteren er ukjent, men der den har ligget nå en stund er en vel værhard plass. Framdrift er en utenbordsmotor . Vi skrev vannscootere for en tid siden; det er altså feil.  Snodig farkost. ( BN fot)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her