dibur

Kiosken til Dagny Olsen i Vågen var et populært innslag i alle år fra 1960 tallet. På 1990 tallet ble det bygd ny forretning  ved krysset Freiveien / Kranaveien. Det gikk bra helt til tilførselsveiene til Atlanterhavstunnelen ble bygd. Kiosken ble " innestengt" av veifyllinger. Selv om det ble lagd trapper ned og fin kantsten; folk kjørte bare forbi.  2008 var det vel slutt. ( Foto: Øyvind Pedersen)
dibur 22
Fra 1994 der kiosken går så det suser. F-v. Dagny Olsen og dattera Lillian Liabø. ( Arkiv Brunsvikanet)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her