goma l

Her er en del av Goma langs Nordsundet i 1965. Også her er det pr. dags dato ganske mye som er skjedd.  Det gjelder i alle fall Williamsen brygga , Nordsundbrua og Gomalandet skole. Andre som vokste opp her husker vel mer.  Seinøter utafor Astra er det vel mange som erindrer. Ny brannstasjon i denne del av Kristiansund kommer om en tid. ( Foto: Widerøe/ Rustkammeret i Trøndelag)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her