Det nye kystvaktskipet " Jan Mayen" er ankommet verftet i Tomrefjorden i Vestnes som skal utruste skipet med alt av teknisk utstyr.Før fartøyet blir operativt, må det utrustes og få installert det nødvendige utstyret for operasjonene det skal delta i. Det skal blant annet være rustet for å utføre slep, og ha oljevernutstyr til å samle opp olje på sjøen.  Helikopter skaldet også være ombord. 
schiff KV

Her ankommer det nye skipet fjordene i Romsdal. – KV «Jan Mayen» skal etter planen leverast frå Forsvarsmateriell til Sjøforsvaret, og bli operativ i 2022. ( Foto: Forsvarsmateriell)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her