folv 2

Ved Follandsvatnet i Averøy foregår ganske omfattende skogrydding for tiden. Her er det mye granskog som er plantet for 50-60 år siden. RUNDT fllandsvatnet er det en flott tursti i overkant av 3 kilometer som mange benytter seg av.  Denne stien skal bå være gruset på hele strekningen. (Foto: Roger Naas)
folv 1
Tømmer i store mengder oppe ved Follandsvannet . ( Foto; Roger Naas)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her