Norsk skogmuseum tidligere Norsk Skogbruksmuseum) ligger i Elverum og er et natur- og kulturhistorisk museum med nasjonalt ansvar for utmarksnæringene jaktfangstsportsfiske, innlandsfiske, skogskogbruk og skogindustri, samt naturforvaltning og friluftsliv i bred forstand. Her fant man også innslag fra kysten.
elev 3

Skogmuseet hadde selvsagt med en bjøinn. Og den var diger. Et veldig omfattende samling var å finne her  alt fra de historiske glassverker som måtte ha brensel fra skogen for å produsere, samt materialer til eksempelsvis tønnefabrikker på kysten. ( BN)
elve 1
Skogplanting i 1904. Fotograf Anders Beer Wilse som vi kjenner fra hans virke høyt og lavt i Norge.( Skogmuseeet foto)
elve 2

Bøkkerverksted som er tønneverksted . Skogbruket leverte materialer i hundreder av år. ( BN)
elve 4

Et komplett knivmakeri var å finne i dette museet på Elverum. ( BN)
elve 5
Ellers var det inngående info om skogens dyr. Her villsvin som er  en uønsket art i norsk skog. Huskatta er litt av et rovdr i skogen. ( BN)
elve 6

Her litt om kystskogen også. 

elve 7

Jakt i skogen var selvsagt med i samlingene. I det hele tatt var det så mye info her i det svære bygget at man trenger tid  der. En restaurant og butikk var også å finne ( BN)
elve 3

Atlanterhavsveien hadde kommet med her også sammen med skip. Sikkert transportmåter. Det svære anlegget er verd et besøk. ( BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her