Haslemostrekka er en del av Solørvegen og RV2. Den går mellom Åsnes og Våler kommuner i Hedmark. Den lå ferdig i 1964 . Den er flott å kjøre som bilist, men mange syklister  synes nok det er ganske slitsom – i hvert fall  om de får motvind.  Da Haslemoen millitærleir var i drift ble veistrekningen brukt til å ta marsjmerket. Frem og tilbake to ganger måtte til! I dag er det heller langt mellom de gående langs denne strekningen.
hass 1
Her veistrekningen som er trådben i 7 km. Man skulle tro at den er brukt til flyplass, men tyskerne bygde en annen flyplass ved Haslemoen og den hadde betongdekke. I dag er den nedhgrodd, og det eksisterer bare en gressbane for mikrofly her.  ( Foto: Norges Automobilforbund)
hass 1s
På det lange strekket tester Statens vegvesen ut forskjellige merking av veibaner i Norge. De holdt på 31. september også. ( Foto: Boa/BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her