tax b bn

Taxier som stod utafor Kvernberget avgangshall i finværet går stod med motoren i gang og ingen var til stede i minst to av disse bilene. Og i går vart det snakk om rundt 45 minutter med  dieselmotor i gang. Folk som vil sitte ute å vente er plaget av dette. Det er veldig irriternde.  Ansatte på flyplassen sier de er oppmerksom på dette, og ber om at motoren stoppes.  

Tomgangskjøring er presisert i trafikkreglenes paragraf 16. Man skal ikke kjøre unødig og forstyrrende og kjøretøyet skal ikke stå på tomgang som gir unødig støy og utslipp av eksos.

Reglene for tomgangskjøring kan også omfattes av vegtrafikklovens paragraf 3, som pålegger alle å ferdes hensynsfullt. Dette omfatter også å ta hensyn til alle som bor eller oppholder seg ved veien.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her