Det jobbes på dugnad oppe ved Kulturstedet på Vevang. Rett før helga var det samling og jobbing på prosjektet der  kunstneren Torll Storvik Malmedal  og medhjelpere er gått i bresjen for på bruke det ex tyske fortet til noe. Mange kommuner nedetter kysten har startet å ta vare på disse anleggene. 
hkb 1
Her fra stedet der det bygges et scenehus oppe på en garasjebunker som  under krigen skal ha vært  aggregathus for østlige lyskaster,. ( Foto: Boa/BN)
hkb 2
Her  er det støpt gulv inne i den gamle bunkeren. ( BN foto)
hkb 3
Mange var her oppe for å jobbe på fredag kveld. Også lokale firma støtter opp om dette prosjektet. ( Foto: Boa/BN)
hkb 4
En kanonoppstillingsplass for det som mest sannsynlig er en fransk 7,5 cm feltkanon er avdekket oppe ved hovedfortet. (Foto:; Boa/BN)
hkb 5
Her oppom Havnå på Vevang satte tyskerne opp  sitt artilleri i begynnelsen. Det ble også her støpt kanonplattformer, men hele fortet ble ganske raskt flyttet  opp til Langskarhaugen der alt befinner seg i dag rundt 1, 5 km unna. Her rester fra første fortifikasjon i bygda. ( Foto: Boa/BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her