Det er mye ulovlig fiskebruk på kysten opplyser kontrollmyndigheter som Fiskeridirektoratet og Kystvakten. Noe kan være uvitenhet om regler for fangstredskap, men det finnes en app for å finne ut av det også. Blir man tatt vanker det bøter som svir, og som sikkert blir enda verre med tiden.
23 app

Fiskeridirektoratet skriver: Sjøtjenestens fartøy "Eir har kontrollert faststående bruk i Ryfylke. På knappe 4 km ved Rennesøy ble det tatt 21 beslag av ulovlige redskaper. Minner fritidsfiskere på å ta i bruk fritidsfiske appen for å holde seg oppdatert på regelverket. REGLER FOR FRITIDSFISKE

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her