Funnet ble gjort sist lørdag, på 213 meters dyp like vest for Tennholmen fyr utenfor Bodø. – Store vrakdeler. Metallplater. Det var et ganske kaotisk syn, forteller toktleder på «G.O. Sars» og seniorforsker ved Havforskningsinstituttet, Pål Buhl-Mortensen. Fartøyet var på et såkalt MAREANO-tokt for å kartlegge havbunnen, et samarbeid mellom Havforskningsinstituttet, Sjøkartverket og Norges Geologiske Undersøkelser. (Kilde Kyst & Fjord )
malmberget

DS «Malmberget» som la ut fra Narvik havn 27. november 1913, med 10.000 tonn jernmalm og 43 mann om bord. Om morgenen den 28. november var telegrafisten på Røst talestasjon i kontakt med DS «Malmberget». Klokka 14 samme dag ble DS «Malmberget» observert om lag to grader nordvest av Tennholmen fyr av et annet skip, DS «Østerland», som var på vei inn Vestfjorden.

Vinden var da oppe i orkan styrke. Dette var det siste man så til DS «Malmberget».

Forliset har blitt sammenlignet med «Titanic»-forliset året før. Båten var hypermoderne, og det har vært spekulert i om kapteinen overvurderte skipets styrke i møte med naturkreftene. ( Kilde : Kystogfjord.no)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her