Her er ganske bestemt eneste ex tyske maskingeværstilling med innstøpt anvisning av kompassretning. Den er bygd i 1942 da tyskerne utvidet batteriområdet til hele Brunsvika og evakuerte vekk sivilbefolkningen  ved juletider samme år, En voldsom utbygging av stillinger langs bukta begynte da, inklusiv panservernkanoner pluss minelegging med  stridsvogminer og andre  antiinvasjons forberedelser.
bb mg
Her ute ved Meldahlsholmen (som ty. kalte Steindamm) finnes dette  maskingeværanlegget og dekningsbunker som er kalt " Unterstand mit Heinrich Rahmen und 2 MG Stände" .Bygd i 1942. Undertegnede redaktør på hjemlige trakter. ( Foto;: Wigdis Herstad)
bb
Her kompassanvisningen som er fullt leselig. Tidligere på 1960-70 tallet stod det også W- N-S-O  her også. Stillingen her er en av to i dette skyttergravanlegget og ligger 40 m fra bunkeren.( Foto: Boa BN)
bb n
Her bunkeren ved Meldahlsholmen  som det fantes 16 av i Karihola. I dag er  det 7 som er igjen og er tilgjengelig i forskjellig grad. 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her