Det foreligger søknad fra Averøy Industripark AS  i Smevågen om tillatelse til landbasert akvakultur av settefisk og matfisk av laks, aure og regnbueaure på ny lokalitet Smedvågen i Averøy kommune.Anlegget skal etableres på selskapets industriområde. Planen er å produsere laks fra rogn til matfisk med en årsproduksjon på 20 000 tonn.
biowo08
Blir det landbasert settefiskanlegg her i Smevågen som eies av Averøy Industripark  A/S ? Bildet er fra 2008 der Biowood holdt på å etablere seg. SE AVERØY KOMMUNE WEBSIDER

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her