Fiskeridirektoratet er sammen med Kystvakten og sjekker fjordene for ulovlig fiske og utstyr mistet i havet og som står og fisker; såkalt spøkelsesredskap. Hver gang de er ute finner de ulovlig redskap som siste dager her på Mørekysten. 
frey BN
"Frey" aksjonerte mot ulovlig hummerfiske på Møre 21. og 22. mai. 11 teiner, 2 ruser og 1 garn ble beslaglagt. 3 hummere ble sluppet tilbake i sjøen. ( Foto; Fiskeridir)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her