gaa m 2

Oljevirksomhet og laksenæring. Til høyre Siem Pride som ble døpt i Kristiansund. Amalie er en danske som drar rundt på anleggene med fõr til laksen. Bildet er fra fredag kveld. ( Foto: Boa/BN)
gaa m1
Gåsø Viking er levert fra Tyrklisk verft i 2015 .Hjemmehørende i Trondheim . Frøy rederi på Sistranda i Frøya opererer skipet.  3200 kubikkmeter fisketanker. 
Sortrering av fisk: 200 tonn/timen. 

  • Skånsom By-pass lasting av fisk 100 tonn/t.
  • Avsiling av sjøvann for FV- behandling på sortering og By-pass lasting.
  • Uttak av rensefisk.
  • RSW anlegg for kjøling av vann i brønner.
  • Automatisk vask og des. anlegg for vask av alle tanker og rørsystemer. / Foto:Brunsvika net)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her