Remidt A/S som har med avfall å gjøre , innfører ny renovasjonsordning i perioden2021 -2022. Da vil alle få egen dunk for matavfall og glass- og metallemballasje. Har du avtale om hjemmekompostering vil du ikke få egen dunk for matavfall. Matavfall vil tømmes hver 2. uke. Det blir da 4 dunker pluss en sekk til plastemballasje. 
dunkja
Da får alle og enhver 4 dunker utafor husveggen, og noen må vel bygge på huset for slike dunker hvis slike finnes. (Foto: Håkon Bloch) 
 Her er ordningen

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her