Det ubemannede fartøyet X 03 er tatt på land på Devoldholmen. Det er firmaet Sonardyne International Ltd, og XOCEAN som bruker dette USV, (unmanned surface vessel) på oppdrag for A/S Norske Shell. Det er del av Ormen Lange feltovervåkingen. De driver med sjøbunnmonitorering. Kristiansundsfirmaet SafePathA/S er sterk inn i bildet i prosjektet. XOCEAN`s USV X 03 har hjemmehavn Belfast i Irland. Den kom til byen i natt og hadde den privateide tidligere Los 099 som overvåket turen fra Buagrunnen.
ve brittania
Merkelig innretning som uten styrmann driver på alene ute i storhavet. Elektrisk og solcellelading. (Tekst/ foto:  Håkon Bloch)*
ve b
M/S Frøy Odin, (LH4149) lå tirsdag ved gjestebrygga på Storkaia, Den er bygget ved Brødrene Hukkelberg A/S på Aukra i 2020, 14,9 x 3,15 x 0,9 m.. Det er et dykker og ROV fartøy (fjernstryt undervansrobot)), som jobber mye innen opprettsnæringen. Den driftes av Frøy Vest A/S. (tekst/foto Håkon Bloch)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her