Det går framover med rydding og tilretteleggese for turomårdet og annet i forbindelse med  det ex tyske fortet på Vevang. Det er anlagt gangveier hit fra flere retninger, og private aktører har sett verdien i dette omårdet og satt i gang et stort ryddeprosjekt som også innbefatter bunkere og annet til kulturformål.
hkb 2
Her er prosjektleder for omådet Torild Storvik Malmedal sittende på en av de mange steinene som skal plasseres ute ved turstiene.  Det er et stort prosjekt oppe i Anlegget her som det må skaffes midler til, sier hun til Brunsvikanet. Her er et helt spesielt område med byggverker fra 2. verdenskrig i nærheten av Atlanterhavsveien. ( Foto: Boa/BN)
hkb 4
Her er det gjort adskillig den siste tiden både med å renske fram bunkere og lage en slette for kulturformål i framtiden. ( Foto: Boa/BN)
hkb 5
Bjørn Silseth fra Hamnå på Vevang i samtale med BNs Wigdis Herstad. Han  stiller opp når bygda skal framsnakkes og forskjønnes.  ( Foto: Boa/BN)
hkb 3
En annen stein med ordtak fra en kjent person  er kommet på plass sammen med benker o.l. (Foto: Boa/BN)
hkb 9
Vi tar med et foto fra 1974 fra bunkerne her. På den tiden var haugen her lite nedgrodd av løv og bartrær. I 2021 så man egentlig ikke noe herfra grunnet vegetasjonen. Utsikt mot der Atlanterhavsveien skulle komme. ( Foto: Jan Henrik Sverdrup) hkb tur
Det er vei opp hit , og folk har allerede fattet interesse for å se hva som skjer oppå haugene her. ( Foto: Boa/BN) Tidligere artikkel om HKB Vevang


Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her