«Dr. Fridtjof Nansen» er innom Kristiansund i dag.  Den eies av Norad  Norad og opereres av Havforskningsinstituttet. . Dette er det tredje fartøyet i rekken som er bygget for bistandsprosjekter i Afrika og Asia, og ble levert i januar 2017. Fartøyet benyttes i «Nansenprogrammet» som er et samarbeid mellom Norad, FAO og HI. Fartøyet er utrustet for vitenskapelige undersøkelser og opplæring/trening av lokale forskere og teknikere i landene som inngår i Nansenprogrammet.
57 dr fr nan

Gjennom EAF Nansenprogrammet skal fartøyet bistå utviklingsland i å etablere økosystembasert fiskeriforvaltning. Det skal samle inn fysisk og biologisk informasjon fra tokt i hav- og kystområder i Afrika og Asia.
 Om bord er der et auditorium for undervisning av lokale forskere i praktisk havforskning og toktvirksomhet. Også laboratoriene (bl.a. våtlab, planktoninnsamlingslab, tørrlab for oseanografiske studier, fotolab og CTD-lab) har god plass til praktisk opplæring og veiledning.
 «Dr. Fridtjof Nansen» (3) startet sitt første tokt fra Casablanca i Vest-Afrika i mai 2017. Dette fartøyet erstatter gamle «Dr. Fridtjof Nansen» som ble bygget i 1993, og som nå har skiftet navn til «Kristine Bonnevie». Gamle «Nansen» har stått for mesteparten av økosystemtoktene i regi av Nansen-prosjektet, som har drevet fiskeribistand i en rekke land siden 1975. (Foto: Leif M. Andersen)
abre

Skipet som ble døpt 24. mars 2017 er det tredje norske forskningsskipet som bærer navnet «Dr. Fridtjof Nansen». Det første skipet ble satt i drift i 1975, og i 1993 ble etterfølgeren FF «Dr. Fridtjof Nansen» tatt i bruk.[3] I årene 1975–2016 har de to første norske forskningsfartøyene ved navn «Dr. Fridtjof Nansen» bistått over 60 utviklingsland med å kartlegge, overvåke og forvalte sine fiskebestander på en bærekraftig måte. Det tredje skipet i rekken har høyteknologisk utstyr som gjør det enda bedre utrustet til også å drive klima- og miljørelatert havforskning.( Foto: Anita Brevik)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her