Av Ola Borten Moe: april 2012. Vi har akkurat startet å laste Grena Knutsen med 127 000 m3 olje, eller omlag 800 000 fat. Av et fat olje blir det bl.a drøyt 90 liter drivstoff. Mao tilsvarer denne lasten alene 73,6 millioner liter. Det dekker hele Norges forbruk i omlag en uke.

890

Hva er så denne lasten verdt for staten fra vi laster den i båten til du fyller den på tanken? Med dagens oljepris og dollarkurs er dette olje for 425 millioner kroner. La oss si at 300 millioner av dette er overskudd. Staten eier direkte 48% i Draugen og tar i tillegg 78% av overskuddet for de resterende 52% (OKEA og Neptune). Av 300 i overskudd havner dermed 265 millioner rett i statskassen. Riktig morsomt blir det når vi legger på drivstoffavgiftene. Dette blir altså 73,6 millioner liter drivstoff, med en avgift på mellom 8 og 9,5 kroner literen. Det blir ytterligere mellom 588 og 700 millioner kroner i statskassen. Legg til de 265 staten tjener på produksjonen og vi har statlige inntekter på mellom 850 og 965 millioner bare på denne ene båtlasten. I tillegg kommer selvsagt raffinering, transport og sluttsalg, der alle betaler skatt på vanlig vis. For oss er dette ca 40 dagers produksjon. De fleste politikere synes det er hyggelig å bruke penger på gode formål. Ikke riktig så mange har forstått at verdier må skapes før de kan fordeles. Vi har to lastepumper på Draugen med en samlet kapasitet på 5000 m3 i timen, eller ca 1400 liter i sekundet.(Foto:Youtube)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her