I Hustadvika kommune på Vevang er det startet framgraving av bunkere og løpegraver oppe på haugen nord for Sinagata. Stillingene her var som andre steder grodd ned av lauvskog, og det var i sin tid gjort et halvhjertet forsøk å grave ned alt sammen. Nå er interessen på topp for slike kulturminner også, og kommunen ser ut til å ha forstått viktigheten  av dette.
ann 1
Inngang  til  ildledersentralen er gravd fram.  Herfra ble avtand til mål bearbeidet (Foto: Boa/BN)
ann 2
Nedgravde skyttergraver er også rensket de siste dagene. ( Foto: Boa/BN)
ann 3
Taket på denne bunkeren som er feltmessisg forsterket og ikke noen Regelbau. Her fantes også antennesjakt til radiosamband som kom fram nå under graving. Mest sannsynlig var bunkeren dekket av steinmasser. ( Foto: Boa/BN)
ann 4
Litt forunderlig  3 m dyp sjakt på sentralbunkeren. Mulig en utkikk som var dekt av glass. Rar innretning sammenlignet med andre fort. ( Foto: Boa/BN)
ann 5
En av de 4 stillinger til 8,8 cm Flak ( R 41)  Ombygd 7,62 cm russisk luftvernkanon ombygd med tyske 8,8 cm løp.  16 bolter er å finne som fundamentering. Første periode var fortet utstyrt med franske 10,5 cm feltkanoner på dreielavett. ( Foto: Boas/BN)
ann 67
Inskripsjoner fantes gjerne på alle tyske fort langs kysten; enten det var navn på bunker eller annet. På Vevang har dette vært gjenstand for mye spekulasjon av interesserte. Trolg fortsatt ukjent. ( Foto: Boa/BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her