Gamle flasker fra bunnen av havna er ikke bare-bare. De førte i 2002 til pågripelse og fengsling faktisk, Satt i scene Kristiansunds dykkere som selv hadde masse av varen tatt opp fra havna heime på bopel ( politiutrykk). Undertegnede ble svært involvert i razziaen fra disse typene, der 3 dagers rettsak fulgte i januar 2005...altså gamle flasker funnet i kloakken  i havneomårdet...bare så det er sagt. Museer som NTNU i Trondheim, Sjøfartsmuseert i Oslo , Statsavokatsembete i Møre og Romsdal og andre " storheter" kom for å sette dagsorden.....på ting som var praksis..!!!! Dermed røyk tiltalene....og alt ramlet sammen i frifinnelse. 
misunnelse
Stor misunnelse: 1989 : Til høyre dykker Frode Allan Garberg som sammen med undertegnede fikk se loftet til dykker Nils Aukan( t.v)  hva som er tatt opp av 1600-1700 talls ting fra Sørsundet og havna før " flaskesaken" i rettssystemet. Også dykkere i politiet var med på dette  angiveriet i 2002 der de selv vitterlig hadde jobbet fælt på vrak for å fjerne utstyr fra vrak utafor Averøya på denne tiden. ( Foto : Bjørn Ove Angvik)

 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her