I dag er det etegilde for måser i Brunsvika i forbindelse med overløpsrørene for kloakk/ overvann som er lagt ut hit. Det ene er på 12 m dyp, mens det andre er på 30 m dyp. Deler av disse røranleggene fører både regn/smeltevann og takvann sammen med avløp fra boliger, noe som er uheldig. 
over 
Dagens oppkom i Brunsvikbukta. Det lengst ut er overløp fra Myra og Innlandet og sentrum i Kristiansund på 30 m dyp. Og mere skal det bli ifølge planer for å føre alt til filtreringsanlegget i Hagelin. Det må legges til at ved tørrværsperioder virker anleggene etter planen. ( Foto Boa/BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her