Da er siste levning etter "Bjørnehaugens Skipsverft" borte for evig tid. Bryggen  som er revet tilhørte Sterkoder og var ganske falleferdig. Området er planert og det er kommet en flytebrygge som brukes av leietaker på Sterkoder.

brig 1
Bygget ved Nordsundet som nå er revet. 

Bjørnehaugen Skipsverft ble startet på midten av 1800-tallet av kjøpmann Peter Clausen, senere overtatt av hans sønn Hans Clausen som måtte selge da til bankasserer J.L.P. Flor.

brig 2

Det siste som ble lagret i brygga var maler til å lage støpeformer for diverse jernprodukter. (tidligere lagret på "mallofet" som også er revet). Innfelt:  Et eksempel på støpemal fra Storvik Mek. Verksted på veggen hos Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre.Museet ble gjort oppmerksom på rivingen, men om de har hentet ut  maler fra arbeiden på Bjørnehougen Værft er ikke kjent. Like ved står den også en gammel brygg som sikkert ønskes revet. Denne var i bruk av Mobil oil  som hadde tankanlegg der. 
brig 3
Slik ble det her ved Nordundet nå. Brygga til høyre blir vel også sanert før eller siden. ( Tekst( bilder: Håkon Bloch)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her