Da er den gamle Vedkaia en saga blott, Betongdelen er klippet ned, og alt er sortert på land. Det skal lages nye "Havnepromenade" som fortsettelse som den nordvest for Kulturfabrikken. Ikke minst  forberdes ny "Fergemanntrapp" som har ligget som bombet i generasjoner. Det gamle kranfundamentet skal taes vare på og kanskje oppmonteres med den gamle krana som var der før. (Tx: H. Bloch/BN)
vka 1
Store forandringer i enden av Fosnagata der det heter Vedkaia fra gammelt av. ( Foto:Håkon Bloch)
vka 2
Det blir riktig så flott med ny trapp her . ( Foto: Håkon Bloch)
vka 3
 Den gamle handdrevne krana som tidligere sto her skal fundamentet taes vare på og kranen blir muligens satt opp igjen.  (Foto:Håkon Bloch)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her