I dag 9. april er det 81 år siden tyskerne kom og besatte norske havnebyer tidlig på morgenen 1940. Manglende mobiliseringsordrer gjorde det verre  for Norge å yte motstand. Noe ble oppnådd; eksempelsvis senking av krysseren " Blücher",  Militærhistorikere mener at vi kunne ha stilt med 200.000 mann i forhold til de tyske 15.000 invasjonsdagen hvis den knekte geværs poliikk ikke hadde kommet til anvendelse utover 1930 årene til 1940.
5 gaute
9. april var det ikke noe invasjon i Kristiansund. Her kommer tyskerne ut i mai 1940. Da var byen bombet, og den første tyske patruljen kom med B/F " Gaute" fra Kvisvika 3. mai.  Bildet er fra 15. mai 1940 der de kom med ferga fra Kvisvika . ( Arkiv BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her