sel c

Det er drevet i land en død sel i fjæra nedom Måseveien i  Brunsvika i løpet av det siste døgnet. Hvilken sel det dreier seg om er ikke kjent.Steinkobbe og havert er  etter det vi kjenner til de vanligste her, men det er uhyre sjelden at sel svømmer i Brunsvika. ( Foto: Roger Naas)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her