Det jobbes som vanlig i noen sektorer selv om det er påske. Denne skjærtorsdagen 1. april er det småtravelt på fjorden og ved riggene på Bremsnes. Store innretninger som er ukjent når de forlater kaiene her.
ved rigg
" Kystbunker 2" og " Waterman" ved riggen torsdag ved middagstider. " With Junior" seiler ut .Laksen skal ha fór den og uansett.( Foto: Boa/BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her