Av John Kuløy . «Pauline» er et veteranskip hjemmehørende på Kjerknesvågen kai i InderøyNord-Trøndelag; eier er Stiftelsen Egge Museum. Pauline er en av svært få bevarte jekter fra 1800-tallet og ble ombygget flere ganger. Jekta Pauline ble flyttet fra sin tidligere hjemhavn i Steinkjer, til sin nåværende i Kjerknesvågen i 2008. Jektene ble bygget etter lokale håndverkstradisjoner langs kysten fra Vestlandet og nordover, Pauline har ligget i vinteropplag ved Mellomværftet i Kristiansund og reiste hjem sist lørdag.
pas 1

"Pauline" siger ut fra Mellemværftet på tur heim til Trøndelag. ( Foto: John Kuløy)
pas 2
"Pauline" i Nordsundetb og den  kristiansundske sundbåten " Angvik" bygd  på polsk verft i 2005. ( Foto: John Kuløy)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her