graagaas

Grågåsa er såvidt begynt å komme opp fra Spania etter vinteren. I dag var det endel skeptiske av arten som gikk og beitet på Låvøya ved AH veien. Vi får fortalt av lokal kjentmann at det første paret kom allereder 3. mars. Vanligvis kommer de i skokker rundt 1, april, Det var satt ut skremmehauk i plast her nå. Gåsa ødelegger mye gress, og er ikke så veldig velkommen på bygda har vi inntrykk av.(Foto:BN)'
torsk raki
Noen er ute og fisker om dagene .Her en båt noen hndre meter nord for Svevestien ved Atlanterhavsveien som har fått et torsk på Svenskpilk ser det ut som.( BN foto)


 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her