For å få bukt med forsøpling av havet må alle som mister fiskeredskaper som ruser og teiner, nå rapportere dette. Tiltaket er en del av en handlingsplan. Tidligere har det vært frivillig å melde inn tapte fiskeredskaper. Et annet tiltak i handlingsplanen er at ruser og teiner må merkes med navn.

ruser

 Plastforsøpling og spøkelsesgarn er et omfattende problem. Nå strammes det inn der man plikter å melde fra om tap av redskap.  inn tiltakene, melder Kystministeriet. 

Kravet om merking gjelder både yrkes- og fritidsfiskere. Hvor det økonomiske ansvaret skal plasseres, er ikke klart. En metode kan være å la forurenser betale. Vi vurderer også om produsentene av fiskeredskap må bli pliktig å lage retur- og gjenbruksordninger, sier fiskeriministeren. Samtidig skal det utredes måter å merke garn og liner på. Der foreslås det elektroniske ID-brikker, like dem man merker husdyr med.(Foto: Arkiv Brunsvikanet)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her