Den flotte stilge nord-brygga på Skarvøya ved Atlanterhavsveien fikk store skader i Dagmar-orkanen i jula 2011. Nå har andre stormer tatt for seg av restene. Det var planer om å restaurere bygget, men heisen som var bygd for materialtransport ned dit er demontert . Nå ser det ut at naturen får overtaket med tid og stunder. 
bry 2
Engang salting av fisk og klippfiskproduksjon her på Skarvøya ved AH veien. Nå smuldrer brygga bort sakte men sikkert. ( Foto: Boa/BN)
bry 11
Denne vinteren har det også kommet deler i fjæra her nord for brygga. ( Foto: Boa/BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her